Select Category

DRILLS

NZ$3.00 (NZ$3.45 inc GST)
NZ$3.00 (NZ$3.45 inc GST)
NZ$10.20 (NZ$11.73 inc GST)
NZ$10.20 (NZ$11.73 inc GST)
NZ$18.00 (NZ$20.70 inc GST)
COBALT JOBBER DRILL 6mm
CBJ 060
NZ$5.00 (NZ$5.75 inc GST)
NZ$1.60 (NZ$1.84 inc GST)
6mm CARBIDE STUB DRILL
Winstar
NZ$36.00 (NZ$41.40 inc GST)
NZ$19.80 (NZ$22.77 inc GST)
NZ$3.40 (NZ$3.91 inc GST)
NZ$11.80 (NZ$13.57 inc GST)
NZ$3.40 (NZ$3.91 inc GST)
NZ$11.80 (NZ$13.57 inc GST)
NZ$3.40 (NZ$3.91 inc GST)
NZ$11.80 (NZ$13.57 inc GST)
NZ$3.40 (NZ$3.91 inc GST)
NZ$11.80 (NZ$13.57 inc GST)
NZ$3.40 (NZ$3.91 inc GST)
NZ$11.80 (NZ$13.57 inc GST)
COBALT JOBBER DRILL 6.5mm
CBJ 065
NZ$5.40 (NZ$6.21 inc GST)
NZ$18.00 (NZ$20.70 inc GST)
NZ$38.00 (NZ$43.70 inc GST)
NZ$16.50 (NZ$18.98 inc GST)
NZ$4.00 (NZ$4.60 inc GST)
NZ$14.20 (NZ$16.33 inc GST)
NZ$4.00 (NZ$4.60 inc GST)
NZ$14.20 (NZ$16.33 inc GST)
NZ$4.00 (NZ$4.60 inc GST)
NZ$14.20 (NZ$16.33 inc GST)
COBALT JOBBER DRILL 6.8mm
CBJ 068
NZ$6.80 (NZ$7.82 inc GST)
NZ$44.00 (NZ$50.60 inc GST)
NZ$4.00 (NZ$4.60 inc GST)
NZ$14.20 (NZ$16.33 inc GST)
NZ$1.80 (NZ$2.07 inc GST)
NZ$4.00 (NZ$4.60 inc GST)
+
NZ$14.20 (NZ$16.33 inc GST)
COBALT JOBBER DRILL 7mm
CBJ 070
NZ$6.40 (NZ$7.36 inc GST)
7mm CARBIDE STUB DRILL
Winstar
NZ$44.00 (NZ$50.60 inc GST)
NZ$38.00 (NZ$43.70 inc GST)
NZ$4.60 (NZ$5.29 inc GST)
NZ$16.40 (NZ$18.86 inc GST)
NZ$4.60 (NZ$5.29 inc GST)
NZ$16.40 (NZ$18.86 inc GST)
NZ$4.60 (NZ$5.29 inc GST)
NZ$16.40 (NZ$18.86 inc GST)
NZ$4.60 (NZ$5.29 inc GST)
NZ$16.40 (NZ$18.86 inc GST)
NZ$4.60 (NZ$5.29 inc GST)
NZ$16.40 (NZ$18.86 inc GST)
COBALT JOBBER DRILL 7.5mm
CBJ 075
NZ$7.60 (NZ$8.74 inc GST)
NZ$18.00 (NZ$20.70 inc GST)
7.5mm CARBIDE STUB DRILL
Winstar
NZ$45.00 (NZ$51.75 inc GST)
NZ$5.00 (NZ$5.75 inc GST)
NZ$18.40 (NZ$21.16 inc GST)
NZ$5.00 (NZ$5.75 inc GST)
NZ$18.40 (NZ$21.16 inc GST)
NZ$5.00 (NZ$5.75 inc GST)
NZ$18.40 (NZ$21.16 inc GST)
NZ$5.00 (NZ$5.75 inc GST)
NZ$18.40 (NZ$21.16 inc GST)
NZ$2.00 (NZ$2.30 inc GST)
NZ$5.00 (NZ$5.75 inc GST)
NZ$18.40 (NZ$21.16 inc GST)
NZ$22.00 (NZ$25.30 inc GST)
COBALT JOBBER DRILL 8mm
CBJ 080
NZ$8.20 (NZ$9.43 inc GST)
NZ$52.00 (NZ$59.80 inc GST)
NZ$6.00 (NZ$6.90 inc GST)
NZ$20.20 (NZ$23.23 inc GST)
NZ$6.00 (NZ$6.90 inc GST)
NZ$20.20 (NZ$23.23 inc GST)
NZ$6.00 (NZ$6.90 inc GST)
NZ$20.20 (NZ$23.23 inc GST)
NZ$6.00 (NZ$6.90 inc GST)
NZ$20.20 (NZ$23.23 inc GST)
NZ$20.20 (NZ$23.23 inc GST)
COBALT JOBBER DRILL 8.5mm
CBJ 085
NZ$9.80 (NZ$11.27 inc GST)
8.5mm CARBIDE STUB DRILL
Winstar
NZ$59.00 (NZ$67.85 inc GST)
NZ$6.40 (NZ$7.36 inc GST)
NZ$21.20 (NZ$24.38 inc GST)
NZ$6.40 (NZ$7.36 inc GST)
NZ$21.20 (NZ$24.38 inc GST)
NZ$6.40 (NZ$7.36 inc GST)
NZ$21.20 (NZ$24.38 inc GST)
NZ$6.40 (NZ$7.36 inc GST)
NZ$21.20 (NZ$24.38 inc GST)
NZ$6.40 (NZ$7.36 inc GST)
NZ$21.20 (NZ$24.38 inc GST)
COBALT JOBBER DRILL 9mm
CBJ 090
NZ$10.80 (NZ$12.42 inc GST)
NZ$2.00 (NZ$2.30 inc GST)
9mm CARBIDE STUB DRILL
Winstar
NZ$63.00 (NZ$72.45 inc GST)
NZ$6.80 (NZ$7.82 inc GST)
NZ$23.00 (NZ$26.45 inc GST)
NZ$6.80 (NZ$7.82 inc GST)
NZ$23.00 (NZ$26.45 inc GST)
NZ$6.80 (NZ$7.82 inc GST)
NZ$23.00 (NZ$26.45 inc GST)
NZ$6.80 (NZ$7.82 inc GST)
NZ$23.00 (NZ$26.45 inc GST)
NZ$6.80 (NZ$7.82 inc GST)
NZ$23.00 (NZ$26.45 inc GST)
COBALT JOBBER DRILL 9.5mm
CBJ 095
NZ$12.00 (NZ$13.80 inc GST)
NZ$26.00 (NZ$29.90 inc GST)
9.5mm CARBIDE STUB DRILL
Winstar
NZ$74.00 (NZ$85.10 inc GST)
NZ$7.60 (NZ$8.74 inc GST)
NZ$24.80 (NZ$28.52 inc GST)
NZ$7.60 (NZ$8.74 inc GST)
NZ$24.80 (NZ$28.52 inc GST)
9.80mm JOBBER DRILL
SUS
NZ$7.60 (NZ$8.74 inc GST)
NZ$24.80 (NZ$28.52 inc GST)
NZ$7.60 (NZ$8.74 inc GST)
NZ$24.80 (NZ$28.52 inc GST)
NZ$3.00 (NZ$3.45 inc GST)
NZ$7.60 (NZ$8.74 inc GST)
NZ$24.80 (NZ$28.52 inc GST)
NZ$32.00 (NZ$36.80 inc GST)
COBALT JOBBER DRILL 10mm
CBJ 100
NZ$14.80 (NZ$17.02 inc GST)
NZ$68.00 (NZ$78.20 inc GST)
NZ$9.80 (NZ$11.27 inc GST)
NZ$27.60 NZ$24.80 (NZ$28.52 inc GST)
NZ$9.80 (NZ$11.27 inc GST)
NZ$27.60 (NZ$31.74 inc GST)
NZ$17.40 (NZ$20.01 inc GST)
NZ$9.80 (NZ$11.27 inc GST)
NZ$27.60 (NZ$31.74 inc GST)
NZ$27.60 (NZ$31.74 inc GST)
NZ$9.80 (NZ$11.27 inc GST)
NZ$9.80 (NZ$11.27 inc GST)
NZ$27.60 (NZ$31.74 inc GST)
NZ$16.00 (NZ$18.40 inc GST)
NZ$32.00 (NZ$36.80 inc GST)
NZ$59.00 (NZ$67.85 inc GST)
10.5mm CARBIDE STUB DRILL
Winstar
NZ$79.00 (NZ$90.85 inc GST)
NZ$10.20 (NZ$11.73 inc GST)
NZ$31.20 (NZ$35.88 inc GST)
NZ$10.20 (NZ$11.73 inc GST)
NZ$31.20 (NZ$35.88 inc GST)
NZ$10.20 (NZ$11.73 inc GST)
NZ$31.20 (NZ$35.88 inc GST)
NZ$10.20 (NZ$11.73 inc GST)
NZ$31.20 (NZ$35.88 inc GST)
NZ$3.00 (NZ$3.45 inc GST)
NZ$10.20 (NZ$11.73 inc GST)
NZ$31.20 (NZ$35.88 inc GST)
NZ$34.00 (NZ$39.10 inc GST)
COBALT JOBBER DRILL 11mm
CBJ 110
NZ$17.40 (NZ$20.01 inc GST)
NZ$11.80 (NZ$13.57 inc GST)
NZ$35.40 (NZ$40.71 inc GST)
NZ$11.80 (NZ$13.57 inc GST)
NZ$35.40 (NZ$40.71 inc GST)
NZ$11.80 (NZ$13.57 inc GST)
NZ$35.40 (NZ$40.71 inc GST)
NZ$11.80 (NZ$13.57 inc GST)
NZ$35.40 (NZ$40.71 inc GST)
NZ$11.80 (NZ$13.57 inc GST)
NZ$35.40 (NZ$40.71 inc GST)
NZ$19.60 (NZ$22.54 inc GST)
NZ$39.00 (NZ$44.85 inc GST)
NZ$12.80 (NZ$14.72 inc GST)
NZ$37.80 (NZ$43.47 inc GST)
NZ$12.80 (NZ$14.72 inc GST)